Studiekring

Belgisch Kongo

 

Burundi 1982/83

Uitgifte 879/891 Dieren in Afrika en uitgifte WWF 892/904

 

De enigste reeks die in het jaar 1982 in Burundi uitgegeven werd waren de 13 waarden met afbeeldingen van dieren uit Afrika. De waarden zijn 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50 60, 65, 70, 75 en 85 frank . Op 22 april 1983 komt er op dezelfde reeks een W.W.F. opdruk. (N° 892/904). Het eigenaardige aan deze twee reeksen is het bedrag dat de Officiële catalogus aanhoud. De eerste reeks zou een waarde hebben van 1.250 euro ongestempeld en 800 euro gestempeld. De tweede reeks zou 1.000 euro waard zijn en de gestempelde zegels 800 euro. In vergelijking met al de andere uitgiften van Burundi zijn dit abnormale bedragen

 

Luchtpost brief van Bujumbura Aeroport van 1984 naar België

 

De reden hiervan zou te vinden zijn in het feit dat in dat jaar geen buitenlands agentschap voor de verkoop van de zegels in Burundi instond. De zegels zullen dan wellicht op een kleinere oplage gedrukt zijn en vermits de vraag van thematische verzamelaars groot is en zeker al wat met de W.W.F uitgaven verband houd,  zijn de waarden van deze zegels tot ongekende quoteringen omhoog geschoten.

 

Luchtpost brief van Bujumbura Aeroport van 1984 naar België,

aangetekend  met WWF zegel van 25 f.

 

Uiteraard zijn we in onze verzameling gedoken om eens te kijken over welke periode we deze zegels gestempeld kunnen terug vinden.

 

De eerste reeks: 

 

5 f   Bujumbura – aeroport 19-07-84 (brief)

 

20 f Bujumbura – 1 Guichets 5-5-82 (express)

 

60 f Bujumbura – 1 Guichets -6-12-82 (brief)

 

65 f  Kayanza 02.05.85 (brief)

 

65 f Bujumbura aeroport 13-08-84 (brief)

 

70 f Bujumbura CT 22-6-1982 (brief)

 

75 f Bujumbura – 1 5-12-85 (brief)

 

2 x 85 f Bujumbura aeroport  08-09-8(?5) aangetekend

 

Brief van Bujumbura CT Burundi van 22-6 1982

 mechanische afstempeling naar Geneve.

 70 f zegel uit de eerste reeks.

 

Par avion brief van Bujumbura – 1 P (loket stempel)

5-12-82 naar Duitsland.

WWF zegels op omslag met Echantillon médical,

maar beschadigd te Antwerpen aan gekomen. Afstempeling van Bujumbura – 1 B 18.02.86.

 

Met mechanische afstempeling Bujumbura 1 Guichets van -6.12.82. 

Frankeermachine Neopost NE 0001.

 

Express brief met mechanische afstempeling Bujumbura

 1 Guichets van 5 5 82. Frankeermachine Neopost NE 0002.

 Recommendé strookje nog van Usumbura loket F.

 

Air mail brief van Kayanza 02-05-85 naar België. Kayanza is een onderontvangerij geopend in 1972.

 Gebruik van de nieuwe stempel zonder posthoorn. Met 65 f zegel (N° 888).

 Port voor België voor luchtpost brief bedroeg 65 f.

 

 

 

W.W.F reeks
 
25 f Bujumbura aeroport 08-09-8(5?) (aangetekend)


50 f Bujumbura – 1 C.T. 30-07-85 (brief)

3 x 50 f Bujumbura – 1 B 18-02-86

(brief echantillon médical)

60 f Kayanza 17/06/89 (brief)

3 x 60 f Kayanza 14/8/91(brief)

 

Twee luchtpost brieven naar België

 waarvan beide met opdruk WWF zegels . Afstempelingen:

 Bujumbura – 1 CT 30.07.86

 en Bujumbura Aeroport 13.08.84.

 

Besluit:

1986 is de laatste datum dat we vinden met een afstempeling Bujumbura. Voor Kayanza is dat zelfs 1991. We kunnen hieruit voorzichtig besluiten dat deze zegels in Burundi zelf toch niet zo schaars waren dat ze niet meer op de briefwisseling naar België geplakt werden. Maar door de wereldwijde belangstelling voor deze uitgifte met WWF opdruk mogen we aannemen dat de reeks ongestempeld het zoeken waard zou kunnen zijn als ze aangeboden worden aan een redelijke prijs.

 

Air mail brief van Muyinga (nieuwe stempel) 17-06-88 naar België. 60 f zegel met WWF opdruk.

 

60 f zegel met WWF opdruk, afgestempeld met zeshoekige stempel van de CCP

 (comptoir chèques postaux) van Kayanza.

 

Aan de hand van deze voorbeelden lijkt het me toch niet zo héél moeilijk om aan de nodige omslagen met deze zegels te komen. De quotering van deze zegels lijken me dan ook aan de hoge kant te liggen.

W. Deijnckens 2005

 

Website created by  (2008-2010)