Studiekring

Belgisch Kongo

 

Briefkaarten

1898 van China naar Congo

 

 

Postwaardestuk 1 cent, bijgefrankeerd met 4 cents (1 cent te veel),

verstuurd vanuit Tientsin, China naar Matadi, Congo.

  Aan de heer “Jules Five à Matadi, Etat indépendant du Congo, Afrique”.

Merkwaardige tekst: … 

ik zal je een postcollo opsturen met Japanse hemden …

dat zou een fameus artikel zijn om Congo te introduceren.

 
Gevolgde route :    

Tientsin, Chinese post, datumstempel 26 juli 98,postzegelontwaarding met “pakau”-stempel (212221) van Tientsin

 

Shanghai, Chinese post, “dollar”-datumstempel 30 juli 98

Frankering door de Chinese post vervangen door 4 cents Hong Kong en doorgegeven aan de Britse post in Shanghai

 

Shanghai, Britse post, 1 augustus 98

 

Hong Kong, 3 augustus 98

Aden, 26 agustus 98

Lissabon, 14 september 98

Boma, 1? oktober 98

Zobé, 22 oktober 98

 

Zo ongeveer 3 maanden onderweg!

 

Met merkwaardige stempeltje “mal dirigé”

1907 van Zuid-Mantsjoerije naar Congo

 

Prentbriefkaart met “The view of the enemy’s ships sunk and blockaded ship.”,

uitgegeven na de Russisch-Japanse oorlog 1904-1905.

 

Verstuurd vanuit Dairen (Chinese uitspraak)

= Dalny (Russische uitspraak) = Ta-Lien (Japanse uitspraak),

grote havenstad nabij Port Arthur, naar Boma in Congo.

Aan de heer “Alfred Mahieu, Inspecteur d’état,

 Etat indépendat du Congo, Boma, Congo, Africa”, “faire suivre s.v.p”..

Stempel in Japanse karakters van rechts naar links gelezen:

  

 

Man.Ta-Lien

Uvira (Congo)

Man.Ta-Lien van 3 juni 1907. (zie meest rechtse zegel),

Gevolgde route (vermelding “via Shanghai”):

Dairen: 3 juni 1907

Moji (Japan)

Hong Kong

Aden: 29 juni 1907

Mombassa (Kenia): 17 juli 1907

Entebbe (Uganda): 22 juli 1907

Fort Portal (Uganda): 31 juli 1907

Uvira (Congo): 26 september 1907 (middenstuk: maand/uur/dag)

Stanleyville: 28 september 1907

Leopoldville: 11 october 1907

 

Zo meer dan 4 maanden onderweg!

Marc Symens 2008
 

 

Website created by  (2008-2010)